Tanečná škola BIBS
Tancujeme pre rados

- tanečná a pohybová prípravka pre deti od 5 rokov

- spoločenský tanec pre deti, juniorov a dospelých

- malé latino pre dievčatá od 6 rokov

- showdance pre deti od 6 do 15 rokov

- kurzy spoločenského tanca pre ZŠ a SŠ

- tančiareň pre dospelých

- individuálne hodiny tanca pre jednotlivcov a páry
Ponuka            Kontakt       Kopaničiarsky pohár